hits

Vil jobben din forsvinne?

Arbeidsmarkedet er i endring. Om få år vil mange av dagens arbeidsoppgaver være overtatt av roboter og algoritmer.

NHOs årskonferanse har i år digitalisering og det nye arbeidslivet som tema. Utviklingen har blitt omtalt som den fjerde industrielle revolusjon, hvor roboter overtar arbeidsoppgaver som bare tenkende mennesker har kunnet utføre til nå. 

Valget av tema er godt.  Det er helt avgjørende for utviklingen av det norske samfunnet at vi er i forkant av denne endringen. Mye kan gå galt om vi blir liggende etter.

Til stadig flere jobber vil roboter være tryggere og bedre enn mennesker. For Norge, med våre høye lønnskostnader, vil de være avgjørende for at vi skal kunne opprettholde vår konkurransekraft og vår velferd. Da blir riktig kompetanse den aller viktigste valutaen på arbeidsmarkedet.

Til nå har vi brukt maskinene som verktøy, men i framtiden skal vi jobbe sammen med dem. Det krever at vi må endre adferd, men det er vanskelig. Og den største utfordringen er tempoet i denne revolusjonen.

I årene som kommer vil mange arbeidsoppgaver forsvinne, men nye vil oppstå. Etterspørselen etter endringserfaring og digital kompetanse vil øke, og det vil stilles krav til mer effektivitet og kompetanse fra norske arbeidstakere. Arbeidsmarkedet vil bli stadig mer globalt og den nye delingsøkonomien, kombinert med økende arbeidsledighet, vil føre til at utviklingen der både medarbeidere og bedrifter ønsker seg mer fleksible arbeidsordninger vil fortsette.

Du som arbeidstaker må regne med at forandringene vil bli krevende. Jobben du har i dag vil kanskje forsvinne inn i en datamaskin. Du vil bli nødt til å lære helt nye oppgaver som kan være helt annerledes enn de du har i dag. Og mange av ekspertene bekymrer seg over at vi vil få et stadig større skille mellom høy- og lavkompetanseyrker. Noe som kan føre til enda større sosiale forskjeller.

Tidligere har de fleste av oss vært vant til fast ansettelse i ett selskap, nå peker trenden mot mer frilansing. Det er lett å være negativ når vi står overfor store endringer i hverdagen. 1800-tallets «Ludditter» gikk så langt som å sabotere mange av de moderne maskinene som tok jobbene fra tekstilarbeidere.

Der jeg jobber følger vi nøye med på denne utviklingen. Vi tilbyr utleieløsninger som hjelper selskaper møte den digitale hverdagen. Siden Hammer & Hanborg ble etablert for 20 år siden har arbeidsmarkedet vært i rivende utvikling, og den digitale revolusjonen har allerede skapt en rekke nye stillingstyper.

Det betyr at mange bedrifter har mer behov for både permanente og fleksible løsninger for å løse de nye arbeidsoppgavene. Vi ansatte nylig Marie Nord som rådgiver. Hun har fått ansvaret for å styrke vår utleiesatsing, og bistå næringslivskunder med å hente digitale hoder til både faste og midlertidige kommunikasjonsjobber.

Vi får ingen utvikling uten endring. Men endring er vanskelig. Både fordi vi finner trygghet i det vi kjenner fra før, og fordi endring gjør livet bedre for noen, og verre for andre. Statsminister Erna Solberg sa det tydelig; denne revolusjonen vil skape nye vinnere og nye tapere. Og det er de som ikke følger med som risikerer å tape på endringene.

Derfor er jeg så bekymret for mange bedrifter ikke ser, eller vil se, utfordringene vi står overfor. Og dem er det fortsatt mange av.

 

Hilsen Trine

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar