hits

Å overvåke sine ansatte


Foto: Corinne Alice N Skau

Ordet «overvåking» har en veldig negativ klang. Men la oss stoppe et sekund og tenke over hva dette egentlig handler om.

Det går en heftig debatt om overvåking av bankansatte for tiden. Utgangspunktet er at Finansforbundet har reagert på at Nordea bruker et dataprogram til å registrere tidsbruk en til ansatte på et svært detaljert nivå.

Jeg synes arbeidsgivere har rett til å vite hva arbeidstagerne bruker arbeidstiden sin på. Det er en del av kontrakten inngått mellom partene. Men det er ikke fritt frem hvordan disse dataene brukes.

Jeg intervjuer over 1000 personer hvert år og de fleste jeg intervjuer ønsker å bidra til at bedriften de jobber for lykkes. Da er det å ha kunnskap om hva man bruker tiden sin på smart. Målet er ikke alltid at medarbeiderne skal jobbe mer. Men målet er ofte å finne ut av hvordan kan vi jobbe smartere og mindre. Likevel blir bildet et annet når ledelsen loggfører medarbeidernes tidsbruk ned i hver minste detalj. Da kreves det tillit mellom ledelsen og medarbeideren. Og mest av alt er det viktig at alle tydelig forstår hvordan dataene brukes, og hvorfor dette er viktig - hvis ikke støter du raskt på problemer.

Likevel er det vi ser i dagens nyhet bare en liten del av en mye større trend. Bevegelsen i retning av å bruke datainnsamling i ledelsen er ikke noe nytt, men den teknologiske utviklingen fører til at praksisen dukker opp i et omfang som verken var vanlig eller mulig før. Digitaliseringen og utviklingen innen Big data gjør at vi kan samle inn og analyserer stadig større mengder data, data vi ikke har kunnet måle før - for eksempel i rutinejobber. Det betyr at vi kan måle på måter ingen har vært vant til tidligere.

De fleste som har jobbet med salg vil være vant med provisjon på salg. Der måles hver enkelt medarbeider, eller et helt team, på hvor mange salg man lykkes med å få gjennom. Dette er en veldig enkel måte å overvåke hvordan de ansatte lykkes i jobben sin på, og det er derfor en innarbeidet praksis i norsk arbeidsliv.

For oss som følger med på hva slags endringer den digitale revolusjonen fører med seg er det interessant å se at det i denne striden handler om ansatte som jobber med «rutineoppgaver». Denne delen av arbeidsmarkedet kommer under stadig mer press, ettersom flere og flere rutineoppgaver overtas av roboter. Og for samfunnet som helhet gjør det at ressurser allokeres dit der det gis mest effekt, men dette er krevende for den enkelte arbeidstager som møter disse endringene.

Samtidig skal vi huske på at det er vanskelig å måle absolutt alt. Mange ting vi gjør er så små at vi ikke tenker på dem, men de kan likevel ha stor verdi. Det kan være et råd du gir til en kollega ved kaffemaskinen. Eller det kan være de fem minuttene du bruker på å hjelpe en kollega med et problem du selv brukte to timer på å løse i vår.

Mye av det vi gjør som bidrar til å skape et bedre og mer motiverende arbeidsmiljø er vanskelig å måle. Og selv om robotene vil ta over mange av jobbene våre, er det faktisk slik at mennesker fortsatt vil være den viktigste suksessfaktor i den digitale transformasjonen de fleste bedrifter nå er i.

 

Hilsen Trine

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar